free web hosting | free website | Business Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting
free web hosting | free website | Business WebSite Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

HOME

 

 

BREAKING NEWS

 

 

 


ASOCIAŢIA PUBLICAŢIILOR LITERARE ŞI EDITURILOR DIN ROMÂNIA (APLER)

Înfiinţată prin Sentinţa nr.75/2.03.1999, a Tribunalului Municipiului Bucureşti
Bd. Dacia nr. 12, sector 1 Tel. 0730. 023.646; e-mail: apler.apler@gmail.com
Cont IBAN RO89 BTRL 0410 4205 7913 27XX, Banca Transilvania S.A., Bucureşti, Rosetti Cod fiscal nr.117175

PROCES-VERBAL
încheiat azi, 06.04.2012, cu ocazia Adunării Generale APLER

Ordinea de zi este următoarea:
1.Informare asupra activităţii APLER în perioada 27 februarie 2009 – 6 aprilie 2012
2. Raportul Comisiei de Cenzori
3.Propuneri de modificare a Statutului APLER
4.Alegerea Comitetului de Coordonare APLER
5.Alegerea Comisiei de Cenzori
6.Aprobarea planului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012
7.Diverse

Preşedintele APLER, Ion Tomescu, declară deschisă Adunarea Generală şi propune un moment de reculegere în memoria celor decedaţi în ultimii ani. Apoi Ion Tomescu propune spre aprobare informarea asupra activităţii APLER pe perioada 27 februarie 2009 – 6 aprilie 2012.
Nicolae Corlat prezintă raportul Comisiei de Cenzori şi propune spre aprobare şi descărcare de gestiune.
Ion Tomescu arată că datoriile către UER ale APLER au fost plătite, dar nu există documente în acest sens. APLER a făcut economii în ultimul timp, datorită lipsei fondurilor. Aceste economii s-au făcut la consumabile, telefoane. La Galele APLER s-au cheltuit mai puţini bani de la APLER, datorită asocierii acesteia cu proiecte POSDRU.
În continuare, Ion Tomescu dă explicaţii asupra unor activităţi din raportul de informare şi solicită propuneri pentru modificările din Statutul APLER.
Lucian Vasiliu arată că s-au făcut precizări de către justiţie asupra relaţiei dintre asociaţiile de editori şi Organismele de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor. Cu toate acestea pot să apară multe confuzii şi suprapuneri de competenţe. Solicit să se facă ordine în acest domeniu.
Aura Christi mulţumeşte APLER-ului că a fost viu şi prezent. Are următoarele observaţii legate de Organismele de Gestionare a Dreptului de Autor: nu a fost salaritată a nici unei astfel de organism, iar asocierea numelui ei cu acestea le consideră jigniri nejustificate care aduc prejudicii, atât ei ca persoană, cât şi revistei şi editurii în care este implicată. Atrage atenţia că necolectarea dreptului pe copie privată poate aduce mari prejudicii financiare APLER. Prezintă o informare asupra situaţiei actuale a acestor organisme a căror atribuţii legale sunt contestate şi în instanţă. Prin aceste neclarităţi sunt puse sub semnul întrebării încasările
APLER de la aceste organisme. Se solicită un punct de vedere al APLER în această problemă.
Ion Tomescu prezintă o adresă a ORDA către APLER în care se informează asupra situaţiei actuale a legalităţii acestor organisme şi a constatărilor existente.
Lucian Vasiliu propune să se revină la ordinea de zi, iar disputele dintre ORDA şi asociaţiile de editori să se rezolve în instanţă, iar APLER să îşi prezinte situaţiile şi solicitările la modul cel mai responsabil.
George Vulturescu propune o privire spre trecut şi alta spre viitor. Astfel, activitatea APLER trebuie să pornească de la zero şi viitoarea echipă de conducere trebuie să facă ordine în ce priveşte cotizaţiile.
S-a votat în unanimitate propunerea lui George Vulturescu de a se putea candida la funcţii fără condiţionarea de plată a cotizaţiilor până în prezent.
Se aprobă în unanimitate primele două puncte de pe Ordinea de Zi.
Gellu Dorian propune să se uniformizeze cotizaţiile între reviste şi edituri.
Modificările din statut se vor face la următoarea Adunare Generală APLER, la propunerea lui Cassian Maria Spridion.
Ion Tomescu propune ca viitorul comitet de organizare să fie ales în conformitate cu reprezentarea pe regiuni.

Pentru zona Moldova
Dan Mircea Cipariu propune pe Florina Zaharia.
Sterian Vicol se autopropune.
Lucian Vasiliu pe Cassian Maria Spiridon.
Aura Christi – Valentin Talpalaru.
Florentin Popescu: Gheorghe Neagu
Nicu Corlat: Gellu Dorian.
Se trece la vot:
Florina Zaharia – 14
Gellu Dorian:17
Cassian Maria Spiridon: 20
Sterian Vicol: 6
Valentin Talpalaru:12
Gheorghe Neagu 13.

Bucureşti:
Ioan Cristescu: 16
Florentin Popescu:7
Dan Mircea Cipariu:15
Aura Christi:10
Carolina Ilica: 13/15
Cornelia Maria Savu: 13/17

Zona Muntenia şi Ardeal:
Ioan Matiuţ: 16
George Vulturescu: 24
Mihaela Albu: 11
Florin Dochia: 14
Virgil Diaconu:16

Comitetul de Coordonare votat:
Cassian Maria Spiridon
Gellu Dorian
Florina Zaharia
Ioan Cristescu
Dan Mircea Cipariu
Cornelia Maria Savu
George Vulturescu
Ioan Matiuţ
Virgil Diaconu

Comisia de cenzori propusă şi votată:
Nicolae Corlat
Marius Chelaru
Sterian Vicol

Aura Christi contestă candidatura lui Dan Mircea Cipariu pe motiv de incompatibilitate.
Dan Mircea Cipariu precizează că nu există această incompatibilitate pentru că nu reprezintă în acest moment o societate incompatibilă cu această funcţie.
Lucian Vasiliu insistă să se discute această incompatibilitate.
Ion Tomescu precizează că APLER-ul este o asociaţie profesională şi nu există incompatibilitate.

Se supune la vot planul de venituri şi cheltuieli pe anul 2012.
S-a votat în unanimitate.
Cassian Maria Spiridon propune ca domnul Ion Tomescu să devină preşedintele de Onoare Fondator.
A fost votat în unanimitate.
Ion Tomescu mulţumeşte pentru sprijinul pe care l-a avut pe parcursul anilor şi urează mult succes APLER-ului.

(semnături indescifrabile)

TRANSCRIS,
conform cu originalul


INFORMARE
asupra activităţii APLER din martie 2010 până în prezent

 • Cred că trebuie să încep cu o informare mai tristă în sensul că Preşedintele de onoare al
  APLER, prof. univ. dr. Romul Munteanu, ne-a părăsit pe 17 martie 2011, cu o zi înainte
  de a împlini vârsta de 85 de ani. De asemenea, în anul 2010, ne-a părăsit şi dramaturgul
  şi criticul teatral Mircea Ghiţulescu, directorul revistei Drama. Vă propun ca o dată cu
  creştinescul „Dumnezeu să-i aibă în pază” să ţinem un moment de aducere aminte.
 • În ceea ce priveşte activitatea APLER în perioada în care ne referim nu o putem cataloga
  ca fiind bună. Şi aceasta din mai multe motive:
  În primul rând, din raţiuni financiare, Planul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 a
  fost un plan, ca să spunem aşa, de avarie. Nu s-au mai regăsit fonduri pentru sprijinirea
  manifestărilor culturale organizate de către membrii APLER ceea ce a făcut ca unele
  dintre ele să nu se mai poată organiza.
  De asemenea, APLER nu a mai participat la Târgurile de carte unde revistele literare
  aveau un stand gratuit, iar editurilor care făceau parte din APLER li se decontau 30%
  din contravaloarea închirierii. Au fost prevăzute fonduri minime pentru cheltuieli
  gospodăreşti, iar pentru dotări, actualizare site, nu au fost prevăzut nici un ban.
  Trebuie să mai spunem că valoarea cotizaţiilor membrilor APLER nu a atins valoarea
  prevăzută în Planul de venituri şi cheltuieli pe anul 2010. Din suma de 7000 lei prevăzută
  în plan s-au încasat doar 2.300 lei.
 • Să consemnăm şi unele realizări pe care APLER le-a obţinut în anul 2010:
  -am reuşit să organizăm Galele APLER, ediţia a XII-a, cu sprijinul Ministerului Culturii
  şi Patrimoniului Naţional şi a Primăriei Municipiului Câmpina. Cu acest prilej s-au
  decernat şi Premiile pentru anul 2009.
  -ADEPC a câştigat un proiect european la care APLER este partener, „Creşterea
  competivităţii economice prin orientarea profesională, calificarea şi recalificarea
  persoanelor angajate din sectorul editorial”. Acest proiect prevede consilierea a 1000
  de persoane şi calificarea 400 de angajaţi din domeniul editorial în următoarele meserii:
  designer de pagini web; tehnoredactor-prelucrare de text şi imagini; operator calculator
  introducere, validare şi prelucrare de date; secretar operator birotică; inspector de resurse
  umane;
  -Până în prezent APLER a organizat centre de consiliere în Arad, Câmpina, Iaşi, Craiova,
  Galaţi şi Satu Mare. Urmează Deva şi Constanţa. Toate aceste cursuri sunt gratuite, iar
  cei care le absolvă vor primi certificate de calificare eliberate de către Ministerele Muncii
  şi Educaţiei şi sunt recunoscute la nivel naţional şi european. Până acum rezultatele
  acestui proiect sunt pozitive.

  26 mai 2011, Iaşi

PREŞEDINTELE APLER,
Ion TOMESCU


Buget estimativ
pentru anul 2011

Venituri
- cotizaţii – 5.000 lei
- din dreptul de copie privată – 38.040 lei
- Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional – 10.000
- dobânzi bancare – 700 lei
- alte venituri – 500 lei

TOTAL VENITURI – 54.240 lei

Cheltuieli
- salarii, colaborări – 20.000 lei
- cheltuieli gospodăreşti (telefon, fax, internet, consumabile, service 150 minute
mobil) – 9.000 lei
- Galele APLER, ediţia a XIII-a, - 20.000 lei (10.000 lei vor fi daţi de Ministerul
Culturii şi Patrimoniului Naţional)
- deplasări – 3.000 lei
- alte cheltuieli – 2.240 lei

TOTAL CHELTUIELI – 54.240 lei